Kamercommissie Financiën na kerstreces verder met Betalingsverkeer

online betalingsverkeerIn de procedurevergadering van 14 november 2013 is door minister Dijsselbloem aan de vaste Kamercommissie antwoord gegeven op de vragen over specifieke Betalingsverkeer-onderwerpen.  Sommige van deze zaken spelen al vanaf de eerste helft 2013. Het betreft hier de robuustheid van de betaalketen, 24/7 kunnen uitbetalen van de pin-omzet aan winkeliers en een mogelijke Belgische variant in Nederland als fallback bij pinstoringen. Daarnaast twee Europese aangelegenheden, zoals de PSD2, deze twee zaken zijn ook al in een eerdere blog besproken. Een samenvatting van het besluit op 14 november:

Beantwoording toezeggingen AO online betalingsverkeer; fiches betalingsverkeer

Zaak: Brief regering – minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 7 november 2013.

Beantwoording toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg inzake online betalingsverkeer – was al beloofd voor september 2013.

Zaak: Brief regering – minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 27 september 2013 Fiche: herziene richtlijn betaaldiensten – (We hebben het hier over de PSD2).

Zaak: Brief regering – minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 4 oktober 2013 Fiche: Verordening interbancaire vergoedingen

Besluit van de commissie: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg Betalingsverkeer (na het kerstreces). Voor de laatste twee zaken is de vervolgcommissie de EU.

Betalingsverkeer is blijkbaar geen makkelijk onderwerp voor de Tweede Kamer, maar ook de
minister heeft veel tijd nodig om tot een standpunt te komen over de genoemde punten. Dat bewijst het (te) late tijdstip waarop de door minister Dijsselbloem toegezegde brief uiteindelijk is voorgelegd aan de commissie. Geen van de brieven geeft een duidelijk antwoord, veel onderzoek is nog nodig en veel hoop is gevestigd in het polderoverleg van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer onder leiding van DNB).

Voor de belangstellende heb ik de brieven toegevoegd aan deze blog (zie de pdf’s), De fiches zijn terug te vinden in voorgaande blogs. Wordt vervolgd in het voorjaar van 2014.

analyse-robuustheid-van-het-elektronisch-betalingsverkeer

tina-belgische-back-upfaciliteit-voor-pinnen

eerste-verkenning-mogelijkheden-bijboeken-betaaltransacties-op-weekend-en-feestdagen

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *