Tag Archives: PSD2

Kamercommissie Financiën na kerstreces verder met Betalingsverkeer

online betalingsverkeerIn de procedurevergadering van 14 november 2013 is door minister Dijsselbloem aan de vaste Kamercommissie antwoord gegeven op de vragen over specifieke Betalingsverkeer-onderwerpen.  Sommige van deze zaken spelen al vanaf de eerste helft 2013. Het betreft hier de robuustheid van de betaalketen, 24/7 kunnen uitbetalen van de pin-omzet aan winkeliers en een mogelijke Belgische variant in Nederland als fallback bij pinstoringen. Daarnaast twee Europese aangelegenheden, zoals de PSD2, deze twee zaken zijn ook al in een eerdere blog besproken. Een samenvatting van het besluit op 14 november:

Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Kabinet vreest hoger tarief voor pinnen

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. Ook online betalingen met betaalkaarten vallen hieronder.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

Beeldmerk_Pinnen_ja_graag_2_regels_370x255mmBij interbancaire vergoedingen gaat het om de vergoedingen die door de bank van de detailhandelaar worden betaald aan de bank van de kaarthouder voor elke transactie die in een verkooppunt met een betaalkaart wordt verricht.

Met dit voorstel is de Europese Commissie voornemens om interbancaire vergoedingen te reguleren van alle kaarttransacties waarvan consumenten op grote schaal gebruik maken. In de conceptverordening worden maxima gesteld voor de interbancaire vergoedingen van grensoverschrijdende transacties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bankpassen (pinnen) en creditcards. Voor de interbancaire vergoedingen met bankpassen wordt een maximum van 0,2% van de totale transactiewaarde voorgesteld. Voor creditcards zal een maximum van 0,3% van de totale transactiewaarde gaan gelden. Na een overgangsperiode van twee jaar zullen ook binnenlandse betalingen onder het regime van de Commissie vallen.

Vooral dat laatste baart het Kabinet zorgen. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Standpunt Kabinet over PSD2

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op de herziene richtlijn betaaldiensten van de Europese Commissie voorgelegd. De richtlijn wijzigt de al bestaande richtlijn betaaldiensten om te komen tot meer harmonisatie en het onder toezicht brengen van zogenoemde derde-dienstverleners. Ik heb er een paar opvallende zaken uitgehaald.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

PSD2 logo ECWat zijn Derde-dienstverleners? Derde-dienstverleners initiëren in opdracht van consumenten betaaltransacties of verzamelen rekeninginformatie zonder zelf de betaalrekening aan te bieden of te beheren. Deze diensten heten ook wel betalingsinitiatiediensten in een vorige blog al aan de orde geweest. Zij hebben direct toegang tot de betaalrekening van consumenten. Aan deze vorm van dienstverlening, waarbij partijen in de voorstellen van de Commissie directe toegang tot de betaalrekening van de consument krijgen, kleven behoorlijke risico’s voor de consument als er geen afdoende maatregelen worden getroffen. Het kabinet is vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en borging van een veilig betalingsverkeer positief over de ondertoezichtstelling van derde-dienstverleners, maar vindt dat in het voorstel van de Commissie nog niet voldoende prikkels zijn opgenomen voor derde-dienstverleners om de risico’s te minimaliseren. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Betalen 2.0

De Betaalwereld verandert steeds sneller, was er vanaf 1990 tot aan 2012 nog slechts sprake van PIN en Chipknip, in 2013 is er een proef gestart met mobiel betalen, pinnen we pas enkele jaren met de EMV bankpas en is iDEAL in Nederland sinds enkele jaren een succesvol betaalproduct op internet. Daarnaast kan er sinds 2013 in het parkeersegment met de bankpas worden betaald zonder pincode, genaamd Dip&Go. Retourpinnen komt beschikbaar zodat we in de winkel niet met cash geld worden weggestuurd maar het retourbedrag gewoon elektronisch op onze bankrekening kan worden teruggestort. Alles wordt gedaan om contant uit te bannen en de betaalomgeving efficiënter en makkelijker te maken.

PSD2 logo ECAllemaal nog wel bancaire betaalproducten, als het aan Europa ligt gaat dat ook veranderen. Op dit moment hebben banken nog het monopoly op onze bankrekening. Europa komt met de eerste ideeën om derden, niet bancaire partijen, toegang te geven naar onze bankrekeningen. De niet bancaire partijen kunnen met deze directe toegang nieuwe betaalproducten ontwikkelen. Natuurlijk hebben we nu al alternatieven beschikbaar; bijvoorbeeld in de vorm van cadeaukaarten, creditkaarten of een Paypal. Echter voor deze betaalmethoden moeten we als consument met de betreffende betaalorganisaties vooraf of achteraf betalen via de bancaire betaalmiddelen van banken. Een cadeaukaart kunnen we bijvoorbeeld pinnen in de winkel, een Paypal transactie wordt achteraf via de bank geïncasseerd. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin