Tag Archives: betalingsverkeer

Kamercommissie zal 30 januari verder vergaderen over betalingsverkeer

online betalingsverkeerIn de procedurevergadering van 14 november 2013 is door minister Dijsselbloem aan de vaste Kamercommissie antwoord gegeven op de vragen over specifieke Betalingsverkeer-onderwerpen.  Sommige van deze zaken spelen al vanaf de eerste helft 2013. Het betreft hier de robuustheid van de betaalketen, 24/7 kunnen uitbetalen van de pin-omzet aan winkeliers en een mogelijke Belgische variant in Nederland als fallback bij pinstoringen. Daarnaast twee Europese aangelegenheden, zoals de PSD2, deze twee zaken zijn ook al in een aantal eerdere blogs besproken. In november 2013 is toen besloten om na de kerstreces een apart overleg te plannen over deze betalingsverkeer onderwerpen.

Ik verwacht wederom geen spectaculaire ontwikkelingen op 30 januari. We gaan, als het gaat om de robuustheid van de keten, verder wachten op de gesprekken die nog steeds gevoerd worden tussen banken en toonbankinstellingen. Ik verwacht wel dat de punten rond de PSD2 in de kamercommissie worden afgetikt. Voor meer details over de onderwerpen, zie de voorgaande blogs.

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Kamercommissie Financiën na kerstreces verder met Betalingsverkeer

online betalingsverkeerIn de procedurevergadering van 14 november 2013 is door minister Dijsselbloem aan de vaste Kamercommissie antwoord gegeven op de vragen over specifieke Betalingsverkeer-onderwerpen.  Sommige van deze zaken spelen al vanaf de eerste helft 2013. Het betreft hier de robuustheid van de betaalketen, 24/7 kunnen uitbetalen van de pin-omzet aan winkeliers en een mogelijke Belgische variant in Nederland als fallback bij pinstoringen. Daarnaast twee Europese aangelegenheden, zoals de PSD2, deze twee zaken zijn ook al in een eerdere blog besproken. Een samenvatting van het besluit op 14 november:

Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Kabinet vreest hoger tarief voor pinnen

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. Ook online betalingen met betaalkaarten vallen hieronder.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

Beeldmerk_Pinnen_ja_graag_2_regels_370x255mmBij interbancaire vergoedingen gaat het om de vergoedingen die door de bank van de detailhandelaar worden betaald aan de bank van de kaarthouder voor elke transactie die in een verkooppunt met een betaalkaart wordt verricht.

Met dit voorstel is de Europese Commissie voornemens om interbancaire vergoedingen te reguleren van alle kaarttransacties waarvan consumenten op grote schaal gebruik maken. In de conceptverordening worden maxima gesteld voor de interbancaire vergoedingen van grensoverschrijdende transacties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bankpassen (pinnen) en creditcards. Voor de interbancaire vergoedingen met bankpassen wordt een maximum van 0,2% van de totale transactiewaarde voorgesteld. Voor creditcards zal een maximum van 0,3% van de totale transactiewaarde gaan gelden. Na een overgangsperiode van twee jaar zullen ook binnenlandse betalingen onder het regime van de Commissie vallen.

Vooral dat laatste baart het Kabinet zorgen. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin