Tag Archives: betaalinstelling

Standpunt Kabinet over PSD2

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op de herziene richtlijn betaaldiensten van de Europese Commissie voorgelegd. De richtlijn wijzigt de al bestaande richtlijn betaaldiensten om te komen tot meer harmonisatie en het onder toezicht brengen van zogenoemde derde-dienstverleners. Ik heb er een paar opvallende zaken uitgehaald.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

PSD2 logo ECWat zijn Derde-dienstverleners? Derde-dienstverleners initiëren in opdracht van consumenten betaaltransacties of verzamelen rekeninginformatie zonder zelf de betaalrekening aan te bieden of te beheren. Deze diensten heten ook wel betalingsinitiatiediensten in een vorige blog al aan de orde geweest. Zij hebben direct toegang tot de betaalrekening van consumenten. Aan deze vorm van dienstverlening, waarbij partijen in de voorstellen van de Commissie directe toegang tot de betaalrekening van de consument krijgen, kleven behoorlijke risico’s voor de consument als er geen afdoende maatregelen worden getroffen. Het kabinet is vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en borging van een veilig betalingsverkeer positief over de ondertoezichtstelling van derde-dienstverleners, maar vindt dat in het voorstel van de Commissie nog niet voldoende prikkels zijn opgenomen voor derde-dienstverleners om de risico’s te minimaliseren. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin