OV chipkaart 2.0

ov chipjeOp donderdag 10 oktober heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden in de tweede kamer met specialisten, TLS, vervoersbedrijven en reizigersorganisaties. Dit gebeurde op aandringen van de Christen Unie en VVD. Er loopt al een discussie, gestart door staatssecretaris Mansveld, om de markt voor OV-chipkaart open te stellen. Een discussie met veel overeenkomsten uit de bancaire wereld van meer dan 10 jaar geleden rond het monopoly van  Interpay.

Als je echter de website van TLS leest dan lijkt de markt toch al redelijk open. TLS is hierin nog wel de spil als het gaat om kaartuitgifte, clearing en settlement. Daarnaast bepaalt TLS als scheme owner de regels en de specificaties. Het lijkt inderdaad op de oude wereld van Interpay, de centrale rol voor de transactieverwerking, een eenheidsprijs en de grootste “banken” hier genaamd de ov-bedrijven als aandeelhouder en klant.

Vanuit TLS wordt de suggestie gewekt dat een open markt zonder de centrale rol van TLS niet werkt. Daarmee wil TLS het monopoly voor het meeste van haar werkzaamheden handhaven. TLS gaf aan in de rondetafelgesprek dat je voor innovaties binnen de OV toch wel moest rekenen op een doorlooptijd van 5 jaar. Natuurlijk staat continuïteit en betrouwbaarheid boven aan. Het zal wat zijn als er ineens geen saldo’s meer staan op de OV chipkaarten omdat er onherstelbare fouten in de systemen van OV chip zijn geslopen. Dan is de wereld te klein. Maar goed, dat waren ook de argumenten voor een centrale rol van Interpay in de betaalwereld. Met het verplaatsen van de rol als scheme owner bij Interpay  naar Currence is er veel veranderd. Het is er wel complexer van geworden, we hebben meer transactieverwerkers. Nu met de invoering van EMV ook meer scheme owners (Mastercard en VISA) maar we hebben nu wel meer concurrentie en het aantal innovaties is enorm toegenomen. Ondanks de complexiteit kan ik constateren dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het elektronisch betalen in Nederland nog op hetzelfde hoge niveau liggen als in het Interpay “monopoly” tijdperk.

Voor de politiek de kans om een model in te richten zoals het oude PINen was in Nederland
maar ook nog gebeurt op dit moment voor bijv. iDEAL. De scheme owner rol onafhankelijk positioneren en daarmee centrale regelgeving en toezicht inrichten. Alle andere taken van TLS zoals kaartuitgifte, clearing en settlement en transactieverwerking open stellen voor andere partijen. Daarmee zijn alle rollen in de OV keten open voor concurrentie. Een andere stap kan zijn, in vergelijking met het huidige elektronische toonbankbetalingsverkeer, dat ook de rol van scheme owner wordt open gegooid. Elk vervoersbedrijf kan dan zelf haar scheme owner bepalen op basis van kosten en functionaliteit. Het lijkt wel handig om dan net als bij het toonbankbetalingsverkeer in de EU, in een soort Payment Service Directive uit te vaardigen. Een wetgeving vanuit consumentperspectief wat minimale eisen stelt aan scheme owners. Je kan tenslotte toch moeilijk twee verschillende soorten poortjes plaatsen op het station omdat de basistechnologie per scheme owner verschillend is. Dat was een belangrijk argument om op Europees niveau de EMV chiptechnologie als basis vast te leggen. Bij OV chip kan dit de contactloze technologie NFC zijn of zoals Brenno de Winter suggereerde tijdens het rondetafelgesprek een QR -of streepjescode voor de iphone gebruikers.

Voor veel mensen in het toonbankbetalingsverkeer een déjà-vu en voor de OV sector een uitdaging om een stap te zetten in het tijdperk OV chipkaart 2.0.

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *