Kamercommissie zal 30 januari verder vergaderen over betalingsverkeer

online betalingsverkeerIn de procedurevergadering van 14 november 2013 is door minister Dijsselbloem aan de vaste Kamercommissie antwoord gegeven op de vragen over specifieke Betalingsverkeer-onderwerpen.  Sommige van deze zaken spelen al vanaf de eerste helft 2013. Het betreft hier de robuustheid van de betaalketen, 24/7 kunnen uitbetalen van de pin-omzet aan winkeliers en een mogelijke Belgische variant in Nederland als fallback bij pinstoringen. Daarnaast twee Europese aangelegenheden, zoals de PSD2, deze twee zaken zijn ook al in een aantal eerdere blogs besproken. In november 2013 is toen besloten om na de kerstreces een apart overleg te plannen over deze betalingsverkeer onderwerpen.

Ik verwacht wederom geen spectaculaire ontwikkelingen op 30 januari. We gaan, als het gaat om de robuustheid van de keten, verder wachten op de gesprekken die nog steeds gevoerd worden tussen banken en toonbankinstellingen. Ik verwacht wel dat de punten rond de PSD2 in de kamercommissie worden afgetikt. Voor meer details over de onderwerpen, zie de voorgaande blogs.

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *