Kabinet vreest hoger tarief voor pinnen

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. Ook online betalingen met betaalkaarten vallen hieronder.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

Beeldmerk_Pinnen_ja_graag_2_regels_370x255mmBij interbancaire vergoedingen gaat het om de vergoedingen die door de bank van de detailhandelaar worden betaald aan de bank van de kaarthouder voor elke transactie die in een verkooppunt met een betaalkaart wordt verricht.

Met dit voorstel is de Europese Commissie voornemens om interbancaire vergoedingen te reguleren van alle kaarttransacties waarvan consumenten op grote schaal gebruik maken. In de conceptverordening worden maxima gesteld voor de interbancaire vergoedingen van grensoverschrijdende transacties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bankpassen (pinnen) en creditcards. Voor de interbancaire vergoedingen met bankpassen wordt een maximum van 0,2% van de totale transactiewaarde voorgesteld. Voor creditcards zal een maximum van 0,3% van de totale transactiewaarde gaan gelden. Na een overgangsperiode van twee jaar zullen ook binnenlandse betalingen onder het regime van de Commissie vallen.

Vooral dat laatste baart het Kabinet zorgen. In Nederland zijn de interbancaire vergoedingen voor betalingen met bankpassen juist gemiddeld erg laag. Het gevolg is dat er een risico zal bestaan dat door Europese nivellering deze kosten – die voor rekening van de detailhandel komen – worden verhoogd. De implicatie kan zijn dat de prijzen voor de consument daarmee ook zullen stijgen, in het geval dat de detailhandel de hogere kosten doorberekent aan de klant. Voor creditcards lijkt deze nivellering van transactiekosten wel voor alle EU landen een positief effect te geven op de acceptatie van creditcards in de winkel. Dus ook voor Nederland.

In Nederland gelden voor de interbancaire vergoedingen voor pintransacties vaste tarieven, die
onafhankelijk zijn van het aankoopbedrag. Deze tarieven zijn, volgens het Kabinet, in beginsel aanzienlijk lager dan de voorgestelde 0,2%. Dit geldt echter niet voor kleine betalingen (tot 5 à 10 euro), waarbij de huidige vaste tarieven meer dan 0,2% van de transactiewaarde zijn. Zeker binnen de grenzen van Nederland klinkt dit ook wel logisch, de (IT) kosten voor de verwerking van een elektronische betaaltransactie is niet afhankelijk van het bedrag. Het is tenslotte allemaal geautomatiseerd. Het is zelfs zo dat hoe meer transacties er worden verwerkt hoe goedkoper de kosten van de verwerking per transactie. In Nederland liggen de interbancaire vergoedingen voor creditcardtransacties hoger dan 0,3%. Aangezien de transactiebedragen vaak verzekerd zijn ligt bij dergelijke betalingen een percentage in plaats van een vast bedrag, volgens het Kabinet, meer voor de hand.

De Nederlandse positie

Nederland steunt het Commissievoorstel grotendeels. De voorgestelde maxima hebben binnen Europa potentieel een significante positieve invloed. Voor enkele landen zoals Nederland ligt het voorgestelde maximum voor bankpassen echter wel erg hoog. Nederland kent al jaren een sterk ontwikkelde markt voor bankpassen en de bijbehorende interbancaire vergoedingen liggen gemiddeld lager dan het voorgestelde maximum. De Nederlandse overheid wil het gebruik van bankpassen en lage interbancaire vergoedingen voor zowel grote als kleine betalingen blijven stimuleren. Nederland zal zich er daarom voor inspannen om het voorliggende voorstel zodanig gewijzigd te krijgen dat het voorgestelde maximum voor interbancaire vergoedingen met betrekking tot debet-kaarten wordt vastgesteld op een lager tarief. Zie bijgaande pdf:

Fiche__Verordening_interbancaire_vergoedingen

Ik ben benieuwd of de regering dit er door krijgt bij de Europese Commissie. Een nivellering voor heel Europa naar het niveau van Nederland lijkt een onbegonnen zaak. De hoop is gericht op de poldermentaliteit in Nederland om pinnen te blijven stimuleren voor een zo laag mogelijk prijs.

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *