Dijsselbloem vraagt waiver aan voor continuering automatische conversie IBAN

online betalingsverkeerVandaag was het weer zover, de vaste Kamercommissie had samen met minister Dijsselbloem een speciale vergadering met het onderwerp Betalingsverkeer. Hierbij een korte bloemlezing van de onderwerpen die voorbij kwamen. Het meest opvallende vond ik de ommezwaai van de minister in het IBAN nummerconversie dossier. In de eerste termijn hield hij er aan vast dat vanaf augustus 2014 het over is met de conversie van oude nummers naar nieuwe nummers. In de tweede termijnkwam de mededeling dat Nederland een waiver gaat aanvragen voor twee jaar verlenging. Vijf andere landen waren ons al voor. We staan hier dus niet alleen.

IBAN nummerconversie internetbankieren blijft nog twee jaar gehandhaafd

Minister Dijsselbloem heeft de Kamercommissie toegezegd dat hij een waiver gaat indienen voor een verlenging voor twee jaar van de nummerconversie naar IBAN bij het internetbankieren. De minister heeft ook toegezegd om in die twee jaar de discussie aan te gaan om altijd nummerconversie te blijven ondersteunen.  Hij gaf aan dat bij ING dit nog wel op problemen kan stuiten omdat naam/nummer controle in de nieuwe situatie niet meer mogelijk is. Kunnen we nog jaren gironummer 555 blijven gebruiken in plaats van moeilijke IBAN codering met zevenmaal een nul en driemaal een vijf.

De minister, als oud Postbank klant, gaf aan dat het zo makkelijk is als je een oud Postbank rekeningnummer invoert, het ING internetbankieren nog weleens vraagt of de begunstigde inderdaad de ingevoerde naam heeft en ING komt dan zelf met een suggestie komt voor de correcte naamgeving.

Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat voor alle banken een naam/nummer controle bij de
ingang van ING moet worden uitgevoerd op oud Postbank nummers om ellende te voorkomen door typefouten. Want bijna elk Postbanknummer dat door klanten van andere banken wordt omgezet naar IBAN leidt tot een bestaand banknummer bij ING. Dus een typefout kan heel makkelijk leiden tot een niet gewenste overboeking. Krijg dan maar weer je geld eens terug.

De minister gaat er vanuit dat banken hier maximaal aan gaan meewerken.

Geld Service Nederland (GSN)

De Kamercommissie is bezorgd over het level playing field in deze markt omdat de drie grootbanken met GSN samen het grootste gedeelte van deze geldtransportmarkt in handen heeft. GSN is door de drie grootbanken opgericht om de kosten in het Betalingsverkeer te verlagen en meer efficiency te bereiken. Het verweer van de Minister was in eerst termijn dat NMa/ACM hier naar heeft gekeken en dit heeft goedgekeurd. Echter de commissie wees de Minister erop dat sindsdien de service van GSN is uitgebreid. De Minister heeft in tweede termijn de commissie toegezegd om de ACM te vragen om dit te onderzoeken en indien nodig opnieuw een afweging te maken over de positie van GSN.

Het weghalen van geldautomaten en kantoren in Nederland

De Kamercommissie is bezorgd over de tendens van het verdwijnen van bankkantoren en geldautomaten  vooral in dunbevolkte gebieden. Veel kantoren worden daar gesloten (halvering van de kantoren bij Rabobank) en worden geldautomaten uit de muren gesloopt. Er is een wettelijke norm van een straal van 5 kilometer waarbinnen de burgers geld moeten kunnen pinnen. Voor 94,9% van de postcodegebieden wordt deze norm gehaald en dit is een verslechtering van 1,5% ten opzichte van vorig jaar aldus de Minister. De minister heeft toegezegd dat hij samen met het MOB (maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) commitment gaat halen bij banken over het serieus nemen van de 5 km norm. Nog voor de zomer zal in een volgend debat Betalingsverkeer hier op worden teruggekomen.

PSD2: toegang tot het bankrekening voor derden

De Kamercommissie is bezorgd over de veiligheid en betrouwbaarheid rond de toegang tot onze bankrekening door derden. De minister geeft aan dat de situatie al bestaat en dat het goed is om dit te gaan reguleren. De minister vindt echter ook dat de huidige voorstellen voor regulering moeten worden verbeterd. Zie ook voorgaande blogs waarin dit uitgebreid wordt besproken.

Robuustheid van de pinketen

De minister kon hier kort over zijn. Het onderwerp ligt nog bij het Convenant als het gaat om verdere uitwerking van een robuuster netwerk. Wel gaf hij aan dat de eerder gesuggereerde fallback optie wel mogelijk is maar complex en duur voor alle partijen in de keten. De minister verwees ook naar het MOB waarin dit onderwerp regelmatig op de agenda staat en verbeteracties lopen.

In een bredere context is aan de orde geweest; de beschikbaarheidsnorm, maar ik noem het hier maar even. De minister zal DNB vragen om te komen met zinvolle normen voor de verschillende dienstverlening van banken. Je moet dan denken aan pinnen in de winkel maar ook internetbankieren en iDEAL.

24/7 beschikbaarheid van Betalingsverkeer voor overboekingen

Dit is een wens van de Detailhandel om ook op feestdagen en in de weekend de winkelomzet overgeboekt te krijgen op hun rekening. Nu gebeurt dat niet. Volgens de minister conceptueel mogelijk. NVB en de Betaalvereniging zijn dit aan het onderzoeken. Voor de zomer zal dit worden gerapporteerd aan het MOB. Naar mijn bescheiden mening moet je dan wel heel Europa betrekken bij zo’n oplossing, zal wel niet zomaar gebeuren.

Bancaire tarieven

Zoals al in eerdere blogs is besproken heeft de minister toegezegd dat hij speciaal voor debetkaarten, zeg maar de pinpas of bankpas, gaat pleiten voor een nog veel lager plafond dan de 0,2% die nu wordt voorgesteld. Met dit Europese voorstel zou het betalingsverkeer in Nederland vele malen duurder kunnen worden dan nu het geval is. Het liefst ziet hij een plafond van nul cent. Dat is misschien wat te optimistisch.

 

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *