Kabinet vreest hoger tarief voor pinnen

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. Ook online betalingen met betaalkaarten vallen hieronder.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

Beeldmerk_Pinnen_ja_graag_2_regels_370x255mmBij interbancaire vergoedingen gaat het om de vergoedingen die door de bank van de detailhandelaar worden betaald aan de bank van de kaarthouder voor elke transactie die in een verkooppunt met een betaalkaart wordt verricht.

Met dit voorstel is de Europese Commissie voornemens om interbancaire vergoedingen te reguleren van alle kaarttransacties waarvan consumenten op grote schaal gebruik maken. In de conceptverordening worden maxima gesteld voor de interbancaire vergoedingen van grensoverschrijdende transacties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bankpassen (pinnen) en creditcards. Voor de interbancaire vergoedingen met bankpassen wordt een maximum van 0,2% van de totale transactiewaarde voorgesteld. Voor creditcards zal een maximum van 0,3% van de totale transactiewaarde gaan gelden. Na een overgangsperiode van twee jaar zullen ook binnenlandse betalingen onder het regime van de Commissie vallen.

Vooral dat laatste baart het Kabinet zorgen. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Standpunt Kabinet over PSD2

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op de herziene richtlijn betaaldiensten van de Europese Commissie voorgelegd. De richtlijn wijzigt de al bestaande richtlijn betaaldiensten om te komen tot meer harmonisatie en het onder toezicht brengen van zogenoemde derde-dienstverleners. Ik heb er een paar opvallende zaken uitgehaald.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

PSD2 logo ECWat zijn Derde-dienstverleners? Derde-dienstverleners initiëren in opdracht van consumenten betaaltransacties of verzamelen rekeninginformatie zonder zelf de betaalrekening aan te bieden of te beheren. Deze diensten heten ook wel betalingsinitiatiediensten in een vorige blog al aan de orde geweest. Zij hebben direct toegang tot de betaalrekening van consumenten. Aan deze vorm van dienstverlening, waarbij partijen in de voorstellen van de Commissie directe toegang tot de betaalrekening van de consument krijgen, kleven behoorlijke risico’s voor de consument als er geen afdoende maatregelen worden getroffen. Het kabinet is vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en borging van een veilig betalingsverkeer positief over de ondertoezichtstelling van derde-dienstverleners, maar vindt dat in het voorstel van de Commissie nog niet voldoende prikkels zijn opgenomen voor derde-dienstverleners om de risico’s te minimaliseren. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

OV chipkaart 2.0

ov chipjeOp donderdag 10 oktober heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden in de tweede kamer met specialisten, TLS, vervoersbedrijven en reizigersorganisaties. Dit gebeurde op aandringen van de Christen Unie en VVD. Er loopt al een discussie, gestart door staatssecretaris Mansveld, om de markt voor OV-chipkaart open te stellen. Een discussie met veel overeenkomsten uit de bancaire wereld van meer dan 10 jaar geleden rond het monopoly van  Interpay.

Als je echter de website van TLS leest dan lijkt de markt toch al redelijk open. TLS is hierin nog wel de spil als het gaat om kaartuitgifte, clearing en settlement. Daarnaast bepaalt TLS als scheme owner de regels en de specificaties. Het lijkt inderdaad op de oude wereld van Interpay, de centrale rol voor de transactieverwerking, Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Betalen 2.0

De Betaalwereld verandert steeds sneller, was er vanaf 1990 tot aan 2012 nog slechts sprake van PIN en Chipknip, in 2013 is er een proef gestart met mobiel betalen, pinnen we pas enkele jaren met de EMV bankpas en is iDEAL in Nederland sinds enkele jaren een succesvol betaalproduct op internet. Daarnaast kan er sinds 2013 in het parkeersegment met de bankpas worden betaald zonder pincode, genaamd Dip&Go. Retourpinnen komt beschikbaar zodat we in de winkel niet met cash geld worden weggestuurd maar het retourbedrag gewoon elektronisch op onze bankrekening kan worden teruggestort. Alles wordt gedaan om contant uit te bannen en de betaalomgeving efficiënter en makkelijker te maken.

PSD2 logo ECAllemaal nog wel bancaire betaalproducten, als het aan Europa ligt gaat dat ook veranderen. Op dit moment hebben banken nog het monopoly op onze bankrekening. Europa komt met de eerste ideeën om derden, niet bancaire partijen, toegang te geven naar onze bankrekeningen. De niet bancaire partijen kunnen met deze directe toegang nieuwe betaalproducten ontwikkelen. Natuurlijk hebben we nu al alternatieven beschikbaar; bijvoorbeeld in de vorm van cadeaukaarten, creditkaarten of een Paypal. Echter voor deze betaalmethoden moeten we als consument met de betreffende betaalorganisaties vooraf of achteraf betalen via de bancaire betaalmiddelen van banken. Een cadeaukaart kunnen we bijvoorbeeld pinnen in de winkel, een Paypal transactie wordt achteraf via de bank geïncasseerd. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Chipknip verdwijnt. Hoe nu verder?

chipknip-logo-150-80

Banken in Nederland hebben besloten te stoppen met de voor alweer 20 jaar geleden gekozen elektronische wallet Chipknip. De introductie was moeizaam, het heeft enige jaren geduurd voordat banken op één lijn zaten. Toenmalig Postbank koos voor haar eigen lijn en introduceerde parallel Chipper als alternatief voor de wallet Chipknip. Iets wat niet handig is in een land als Nederland met een hoge graad van efficiency in het betalingsverkeer. Was dat ook niet de reden dat banken voor de invoering van het oude debetcard product PIN door de DNB gevraagd werden om te stoppen met de toen nog Postbank en BGC-banken eigen betaalautomaatnetwerken. Chipknip is nooit het succes geworden wat banken er van hadden verwacht, niet als wallet maar ook niet door de toen fel begeerde multifunctionaliteit wat de added value had moeten worden voor de Chipknip. Chipknip was succesvol geweest bij minstens een paar miljard transacties per jaar, dat heeft nooit zo mogen zijn. Chipknip is nooit verder gekomen dan een paar honderd miljoen transacties. De detailhandel is altijd wat sceptisch geweest over Chipknip waardoor Chipknip in de detailhandel nooit breed heeft kunnen doorbreken. Chipknip is blijven hangen in de zo genaamde ParVenCa segmenten, Parkeren, Vending en Catering. Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin