Aanvraag waiver Dijsselbloem van de baan

over op ibanOm de blog over wel/niet verplicht invoeren van IBAN af te sluiten deze (waarschijnlijk) laatste blog over dit onderwerp. Zoals in voorgaande blog werd gemeld zou minister Dijsselbloem Europees een verzoek indienen om de automatische nummerconversie naar IBAN voor consumenten te continueren tot 1 februari 2016. Hij had zelfs de suggestie gewekt om deze conversie voor altijd open te houden. Voorwaarde is dan wel dat ING haar naam/nummercontrole ook voor IBAN moet uitvoeren. Want een typefout in een oud Postbanknummer zou na conversie tot een niet gewenste IBAN kunnen leiden. Wat weer leidt tot foutieve overboekingen en ellende voor de consument. Dit in tegenstelling tot een typefout in een IBAN met een oud Postbanknummer want dan is er sprake van een controlegetal en worden die typefouten wel ondervangen. Het Nationaal Forum SEPA-migratie heeft daarom geadviseerd om toch zo snel mogelijk over te stappen op IBAN. Kortom, met wat uitzonderingen daar gelaten, moeten we vanaf 1 augustus allemaal de hele IBAN gaan gebruiken en is de actie voor verlenging van de automatische IBAN conversie van Dijsselbloem van de baan.

Persbericht “Over op IBAN”:

Vrijdag 4 april heeft het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) een advies uitgebracht aan de banken over de invulling van de IBAN-waiver. Deze ontheffing om de automatische nummerconversie naar IBAN voor consumenten te kunnen verlengen tot 1 februari 2016 is door minister Dijsselbloem van Financiën aangevraagd. Op basis van een inventarisatie van de voor- en nadelen, adviseert het NFS voorwaarden te stellen aan de IBAN-waiver. De automatische nummerconversie voor consumenten in de internetbankieromgeving wordt hiermee gecontinueerd tot uiterlijk 1 augustus 2014.

De banken hebben het NFS om dit advies gevraagd nadat de minister van Financiën op 31 januari 2014 de IBAN-waiver had ingeroepen. Het NFS heeft hierop een inventarisatie gemaakt van de voor- en nadelen en de belangrijkste risico’s die het verlengen van de overgangstermijn naar IBAN met zich meebrengt. Op basis van deze inventarisatie is het NFS tot een unaniem advies gekomen. Het langer in stand houden van een duale periode naar IBAN zorgt vooral voor onduidelijkheid wat risico’s met zich meebrengt.

Allereerst spelen criminelen in toenemende mate in op de verwarring bij consumenten in de overgangsperiode op IBAN. Het Programmabureau SEPA ziet een aanzienlijke stijging in het aantal phishingberichten en het aantal consumenten dat hierdoor gedupeerd raakt. Bovendien is het bedrijfsleven per 1 augustus 2014 volledig over op IBAN. Bedrijven en banken moeten extra administratie- en conversiekosten maken om eventuele oude rekeningnummers om te blijven zetten naar IBAN. Dit brengt niet alleen het risico op fouten met zich mee, maar ook kosten die uiteindelijk worden doorberekend aan de consument. Verder geeft het langer gebruik maken van specifiek oude gironummers problemen. Deze zijn opeenvolgend uitgegeven en het nummer is daardoor niet zelf-controlerend, zoals andere rekeningnummers en IBAN dat wel zijn. Hierdoor worden vergissingen of typfouten bij invoer niet ondervangen. Door het ontbreken van de Naam-Nummercontrole in het verdere verwerkingsproces, is het aantal verkeerde (of onbedoelde) overboekingen aanzienlijk gestegen. Dit brengt onnodige individuele en maatschappelijke kosten met zich mee, de schade hiervan kan oplopen tot jaarlijks 50 miljoen euro. Het rechtstreeks gebruik maken van IBAN ondervangt deze problematiek.

De geïnventariseerde risico’s zijn maatschappelijk gezien onwenselijk en wegen naar mening van het NFS zwaarder dan het gebruiksgemak van automatische nummerconversie voor de consument tot 1 februari 2016. Uiteindelijk moet ook de consument over op IBAN. Consumentenorganisaties hebben wel aanvullende voorwaarden verbonden aan de invulling van de waiver welke zijn meegenomen in het advies.

1. Het Nationaal Forum SEPA-migratie zal de afronding van de introductie van IBAN ondersteunen met een landelijke communicatiecampagne. 2. Specifieke (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en gehandicapten, zullen daarbij extra aandacht krijgen. 3. Daarnaast zullen banken de uitrol van bankpassen met de IBAN van de rekeninghouder erop versnellen. 4. De gezamenlijke IBANBIC-service van de banken blijft langer operationeel tot in 2015. Dit in plaats van de tot nu geplande einddatum van 30 september 2014. De zes grootste retailbanken hebben daarbij aangegeven de goede doelen, die gebruik maken van verkorte rekeningnummers een consumentvriendelijke faciliteit aan te blijven bieden om de conversie in internetbankieren tot 1 februari 2016 mogelijk te maken. De goede doelen en banken zijn over de invulling hiervan op hoofdlijnen inmiddels tot overeenstemming gekomen. De banken hebben, namens de Nederlandse Vereniging van Banken en de Betaalvereniging, laten weten het advies van het NFS op te zullen volgen.

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *