Monthly Archives: January 2014

Dijsselbloem vraagt waiver aan voor continuering automatische conversie IBAN

online betalingsverkeerVandaag was het weer zover, de vaste Kamercommissie had samen met minister Dijsselbloem een speciale vergadering met het onderwerp Betalingsverkeer. Hierbij een korte bloemlezing van de onderwerpen die voorbij kwamen. Het meest opvallende vond ik de ommezwaai van de minister in het IBAN nummerconversie dossier. In de eerste termijn hield hij er aan vast dat vanaf augustus 2014 het over is met de conversie van oude nummers naar nieuwe nummers. In de tweede termijnkwam de mededeling dat Nederland een waiver gaat aanvragen voor twee jaar verlenging. Vijf andere landen waren ons al voor. We staan hier dus niet alleen.

IBAN nummerconversie internetbankieren blijft nog twee jaar gehandhaafd

Minister Dijsselbloem heeft de Kamercommissie toegezegd Continue reading

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Kamercommissie zal 30 januari verder vergaderen over betalingsverkeer

online betalingsverkeerIn de procedurevergadering van 14 november 2013 is door minister Dijsselbloem aan de vaste Kamercommissie antwoord gegeven op de vragen over specifieke Betalingsverkeer-onderwerpen.  Sommige van deze zaken spelen al vanaf de eerste helft 2013. Het betreft hier de robuustheid van de betaalketen, 24/7 kunnen uitbetalen van de pin-omzet aan winkeliers en een mogelijke Belgische variant in Nederland als fallback bij pinstoringen. Daarnaast twee Europese aangelegenheden, zoals de PSD2, deze twee zaken zijn ook al in een aantal eerdere blogs besproken. In november 2013 is toen besloten om na de kerstreces een apart overleg te plannen over deze betalingsverkeer onderwerpen.

Ik verwacht wederom geen spectaculaire ontwikkelingen op 30 januari. We gaan, als het gaat om de robuustheid van de keten, verder wachten op de gesprekken die nog steeds gevoerd worden tussen banken en toonbankinstellingen. Ik verwacht wel dat de punten rond de PSD2 in de kamercommissie worden afgetikt. Voor meer details over de onderwerpen, zie de voorgaande blogs.

linkedinlinkedin Share on Linkedin